Zoals alle geneesmiddelen kan ook een anti-TNFα bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen zijn mild tot gematigd. Sommige bijwerkingen kunnen echter ernstig zijn en behandeling vereisen.

Waarschuw meteen uw arts wanneer u last heeft van het volgende:

 • Ernstige uitslag, netelroos of andere tekenen van een allergische reactie;
 • Opgezwollen gezicht, handen of voeten;
 • Ademhalingsproblemen en problemen bij het slikken;
 • Kortademigheid bij inspanning of na het gaan liggen, of het opzwellen van de voeten;

Informeer uw arts zo snel mogelijk wanneer u één van de volgende verschijnselen vertoont:

 • Tekenen van infectie zoals koorts, zich ziek voelen, wondjes, gebitsproblemen of brandend gevoel bij urineren;
 • Verzwakt of moe voelen;
 • Hoesten;
 • Tintelingen;
 • Gevoelloosheid;
 • Dubbel zien;
 • Verzwakte armen of benen;
 • Een bult of open zweer die niet geneest;
 • Tekenen en symptomen die zouden kunnen wijzen op een afwijkend bloedbeeld zoals aanhoudende koorts, blauwe plekken, bloedingen en bleekheid.

Informeer uw arts eveneens:

 • Als u chirurgische of tandheelkundige ingrepen moet ondergaan;
 • Als u gevaccineerd moet worden;
 • Als u zwanger bent of zwanger wenst te worden. 

Daarenboven:

 • Lees de bijsluiter, die u in de doos van uw geneesmiddel vindt, zorgvuldig;
 • Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker;
 • Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.