Ingangsdatum: 01 Apr 2016


In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we met de persoonlijke gegevens omgaan die u aan ons verstrekt op websites die worden beheerd door AbbVie - inclusief zijn dochterondernemingen en aanverwante partijen- en die zijn gekoppeld aan dit Privacybeleid ("websites van AbbVie" genoemd). Dit Privacybeleid beschrijft ook de verzameling van bepaalde andere typen technische gegevens en gegevens over uw surfgedrag door middel van cookies en vergelijkbare technologieën op websites van AbbVie.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we met de persoonlijke gegevens omgaan die u aan ons verstrekt op websites die worden beheerd door AbbVie - inclusief zijn dochterondernemingen en aanverwante partijen- en die zijn gekoppeld aan dit Privacybeleid ("websites van AbbVie" genoemd). Dit Privacybeleid beschrijft ook de verzameling van bepaalde andere typen technische gegevens en gegevens over uw surfgedrag door middel van cookies en vergelijkbare technologieën op websites van AbbVie.Gebruiksvoorwaarden.

Neem dit Privacybeleid door voordat u de websites van AbbVie gebruikt of persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

Inhoud


Typen gegevens die worden verzameld

Verzameling van persoonlijke gegevens

Het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën

Contactgegevens en beleidsupdates

Inhoud


Hoe worden volgens dit Privacybeleid "persoonlijke gegevens" gedefinieerd?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u identificeren of die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om u te identificeren en die worden ingevoerd op en/of verzameld via de websites van AbbVie en in een toegankelijke vorm door AbbVie worden bijgehouden. Voorbeelden van uw persoonlijke gegevens zijn uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Welke typen gegevens verzamelt AbbVie online?

  • Persoonlijke gegevens die u invoert: AbbVie verzamelt de persoonlijke gegevens die u in de gegevensvelden op websites van AbbVie invoert. U kunt bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres en/of andere gegevens invoeren om informatie te ontvangen over verschillende thema's, u te registreren voor programma's van AbbVie, contact op te nemen met de klantenservice van AbbVie of te reageren op onderzoeken van AbbVie. Om uw privacy te beschermen dient u AbbVie geen informatie te geven waar niet specifiek om wordt gevraagd.
  • Passieve verzameling van bepaalde andere technische gegevens en gegevens over uw surfgedrag: De websites van AbbVie kunnen gegevens verzamelen over uw bezoeken aan websites van AbbVie zonder dat u deze gegevens actief invoert. Deze informatie kan bijvoorbeeld het volgende omvatten: uw browsertype en taal, uw besturingssysteem, uw Internet Protocol-adres (IP), de URL's van sites die u voor en na uw bezoek aan de website van AbbVie hebt bezocht, uw surfgedrag waardoor u uiteindelijk op de website van AbbVie bent beland, en webpagina's en advertenties die u bekijkt en links waar u op klikt binnen de website van AbbVie. Deze gegevens kunnen met behulp van verschillende technologieën worden verzameld, zoals cookies, internettags en webbakens. Uw internetbrowser verzendt een aantal van deze gegevens ook automatisch naar de websites van AbbVie, zoals de URL van de website die u zojuist hebt bezocht en de browserversie die uw computer gebruikt.

Verzameling van persoonlijke gegevens


Verzamelt AbbVie “gevoelige” persoonlijke gegevens?

AbbVie verzamelt via sommige websites van AbbVie persoonlijke gegevens, zoals gezondheidsgerelateerde gegevens, die volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming in sommige rechtsgebieden als “gevoelig” kunnen worden aangeduid. Dit gebeurt uitsluitend als u hier toestemming voor geeft. AbbVie zal extra maatregelen invoeren indien vereist volgens de plaatselijke wet voor het verwerken van dergelijke gegevens. Daarnaast kunnen individuele dochterondernemingen en aanverwante partijen van AbbVie maatregelen invoeren om te voldoen aan de plaatselijke gewoonten of maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot dergelijke gegevens. Door ons gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er akkoord mee dat AbbVie deze gegevens verzamelt, overdraagt, bewaart en verwerkt.

Hoe gebruikt AbbVie de persoonlijke gegevens die ik heb verstrekt?

AbbVie zal de persoonlijke gegevens die u via de websites van AbbVie aan ons verstrekt gebruiken om te reageren op uw vragen en om u een optimale klantenservice te bieden. We kunnen deze persoonlijke gegevens ook voor andere zakelijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om u de kans te geven meldingen te ontvangen over de producten of diensten van AbbVie, u uit te nodigen om aan onderzoeken over onze producten mee te doen of u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen.

Combineert AbbVie persoonlijke gegevens die ik op een website van AbbVie heb ingevoerd met andere persoonlijke gegevens over mij?

  • AbbVie kan de persoonlijke gegevens die een klant op een website van AbbVie invoert combineren met de persoonlijke gegevens die die klant op andere websites van AbbVie heeft ingevoerd.
  • AbbVie kan de persoonlijke gegevens die u online aan ons verstrekt combineren met uw offline records.
  • AbbVie kan de persoonlijke gegevens die u direct aan ons hebt verstrekt combineren met records die we van derden hebben gekregen.

We gebruiken deze bijeengebrachte informatie om de websites en producten van AbbVie beter te ontwikkelen, informatie aan u te verstrekken, onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en andere bedrijfsfuncties te vergemakkelijken.

Welke opties heb ik met betrekking tot de manier waarop AbbVie persoonlijke gegevens over mij verzamelt en gebruikt?

U kunt de hoeveelheid en de soort persoonlijke gegevens die AbbVie over u ontvangt altijd beperken door ervoor te kiezen uw persoonlijke gegevens niet in te vullen in formulieren of gegevensvelden op websites van AbbVie. Sommige van onze online diensten kunnen alleen aan u worden geleverd als u ons de juiste persoonlijke gegevens verstrekt. Bij andere delen van de websites van AbbVie kunt u de vraag krijgen of u zich wilt aan- of afmelden voor onze contactlijsten met aanbiedingen, promoties en extra diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Deelt AbbVie persoonlijke gegevens met derden?

AbbVie zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of in licentie geven aan derden behalve in verband met de verkoop of overdracht van een productlijn of divisie, of in verband met een gezamenlijk marketingprogramma.

AbbVie kan uw persoonlijke gegevens delen met derden waarmee AbbVie gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt, of gezamenlijk een programma of activiteit uitvoert. AbbVie zal u er van op de hoogte stellen als u zich registreert voor een programma dat in samenwerking met een ander bedrijf wordt uitgevoerd en waarvoor mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig is. AbbVie kan uw persoonlijke gegevens ook delen met leveranciers waar AbbVie een contract mee heeft afgesloten voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten voor AbbVie. Als AbbVie uw persoonlijke gegevens aan leveranciers verstrekt als ondersteuning bij onze bedrijfsactiviteiten, dan zal AbbVie van deze leveranciers eisen dat ze uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van taken voor AbbVie. Daarnaast kan AbbVie uw persoonlijke gegevens met derden delen in verband met de verkoop of overdracht van een van zijn productlijnen of divisies, zodat de koper u van informatie en diensten kan blijven voorzien.

AbbVie behoudt het recht uw persoonlijke gegevens bekend te maken als reactie op geautoriseerde informatie-aanvragen van overheidsorganen, in situaties met betrekking tot de nationale veiligheid of indien dit op een andere manier wettelijk verplicht is.

Wie heeft er binnen AbbVie toegang tot persoonlijke gegevens over mij?

Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van AbbVie. We trainen onze medewerkers in het belang van privacy en de manier waarop ze klantgegevens op een juiste en veilige manier moeten behandelen en beheren.

Hoe beveiligt AbbVie persoonlijke gegevens?

AbbVie beveiligt elke webpagina die persoonlijke gegevens verzamelt; de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die via het internet worden verzonden kan echter niet worden gegarandeerd. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonlijke gegevens via het internet, met name bij persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gezondheid. AbbVie kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens; weeg de voor- en nadelen daarom bij het invoeren van persoonlijke gegevens op websites van AbbVie zorgvuldig tegen elkaar af.

Daarnaast zullen de websites van AbbVie die onder deze Privacybeleid vallen een waarschuwing weergeven als u op een link klikt die niet door AbbVie wordt beheerd of onderhevig is aan het Privacybeleid van AbbVie; bekijk het privacybeleid van dergelijke externe websites voordat u persoonlijke gegevens invoert.

Draagt AbbVie persoonlijke gegevens over aan andere rechtsgebieden?

AbbVie bewaart gegevens op beveiligde servers in verschillende landen wereldwijd. Houd er rekening mee dat de gegevens die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen als resultaat van uw gebruik van de websites van AbbVie kan worden verwerkt of verzonden naar landen anders dan het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten. De wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy in dergelijke landen kan afwijken van de wetten in het land waar u woont. Door gebruik van en deelname aan de websites van AbbVie of door verstrekking van uw gegevens, gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, bewaren en verwerken van gegevens naar en in dergelijke landen.

Hoe beschermt AbbVie de privacy van kinderen?

AbbVie verzamelt of gebruikt nooit opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen (we definiëren "kinderen" als minderjarigen jonger dan 13 jaar) op websites van AbbVie. We laten kinderen nooit opzettelijk onze producten bestellen, met ons communiceren of een van onze online diensten gebruiken. Bent u een ouder en bent u erachter gekomen dat uw kind ons informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de hieronder gespecificeerde manieren en we zullen deze kwestie samen met u oplossen.

Hoe kan ik persoonlijke gegevens corrigeren of uit het huidige klantenbestand verwijderen?

In overeenstemming met de lokale wetgeving kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens uit ons huidige klantenbestand te verwijderen of uw persoonlijke gegevens te wijzigen. Laat ons weten wat uw wensen zijn door contact met ons op te nemen via een van de hieronder beschreven manieren. Voor het bijhouden van onze records zullen we bepaalde persoonlijke gegevens bewaren die u in combinatie met commerciële transacties invoert.

Het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën


Waarom gebruiken de websites van AbbVie “cookies” en andere traceringstechnologieën?

Een “cookie” is een bestand dat onze webserver naar uw computer kan verzenden wanneer u een website van AbbVie opent. Dit bestand wordt vervolgens op uw computer opgeslagen. Nadat u persoonlijke gegevens in een formulier of gegevensveld op een website van AbbVie hebt ingevoerd, kan AbbVie cookies en bepaalde andere technologieën gebruiken en die website toestaan uw persoonlijke voorkeuren te "onthouden", zoals de delen van de website die u regelmatig bezoekt en, als u hiervoor kiest, uw gebruikers-ID.
Passieve informatieverzameltechnologieën kunnen uw gebruik van de websites van AbbVie vergemakkelijken door AbbVie toe te staan betere diensten te leveren, sites op basis van consumentenvoorkeuren aan te passen, statistieken samen te stellen, trends te analyseren en de websites van AbbVie te beheren en te verbeteren. Bepaalde functies van de websites van AbbVie werken mogelijk niet zonder gebruik van passieve informatieverzameltechnologieën.

U vindt meer informatie over www.allaboutcookies.org .

Welke typen cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken de websites van AbbVie?

  • De websites van AbbVie kunnen “sessie”cookies gebruiken: Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u het venster van uw webbrowser sluit of uw computer uitschakelt. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze websites te verbeteren, ervoor te zorgen dat bezoekers geen gegevens kunnen verstrekken als dit ongepast is (de site "onthoudt" eerdere vermeldingen van leeftijd of land van oorsprong die buiten de gespecificeerde parameters vallen en blokkeert daaropvolgende wijzigingen) en om bijeengevoegde statistische gegevens te verzamelen.
  • De websites van AbbVie kunnen “persistente” cookies gebruiken: Persistente cookies zijn meer permanente stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden gezet en daar worden bewaard tenzij u de cookie verwijdert. Persistente cookies slaan om een aantal redenen gegevens op uw computer op, zoals het ophalen van bepaalde gegevens die u eerder hebt verstrekt (bijv. wachtwoorden), het helpen vaststellen welke delen van de website bezoekers het meest waardevol vonden en het continu aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren. Persistente cookies die door deze site op uw computer zijn geplaatst, kunnen persoonlijke, herkenbare gegevens bevatten, maar alleen als u zich hebt geregistreerd of op een andere manier toestemming hebt gegeven voor het bewaren van persoonlijke, herkenbare gegevens die u op de site hebt ingevoerd. Anders weet de server van onze site alleen dat een niet-geïdentificeerde bezoeker met uw cookies op de site is teruggekeerd.
  • De websites van AbbVie kunnen “webbakens” gebruiken (ook wel bekend als internettags, single-pixel GIF's, clear GIF's, en invisible GIF's): Een webbaken is een kleine grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die wordt gebruikt om de bekeken pagina's of geopende berichten te traceren. Webbakens geven de server van de website informatie zoals het IP-adres en browsertype die bij de computer van de gebruiker horen. Webbakens kunnen op online advertenties worden geplaatst waardoor mensen op verschillende pagina's van onze site terecht kunnen komen. Webbakens geven ons informatie over het aantal keer dat een pagina is geopend en welke informatie is bekeken.

Welke opties heb ik met betrekking tot het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën door AbbVie?

U kunt ervoor kiezen het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën op websites van AbbVie in of uit te schakelen. Het varieert per site hoe deze keuzemogelijkheden precies aan u worden voorgelegd en hoe het kiezen in zijn werk zal gaan.
Op sommige websites van AbbVie wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies en/of andere traceringstechnologieën op die website. Cookies die nodig zijn voor de werking van de site en voor het aanbieden van de diensten die u hebt aangevraagd, zullen blijven functioneren ongeacht of u toestemming hebt gegeven. Andere typen cookies en traceringstechnologieën zullen worden uitgeschakeld tot u expliciet toestemming verleent. Hierdoor kan de functionaliteit van de site beperkt zijn tot u ervoor kiest expliciet toestemming te geven.

Op sommige websites van AbbVie krijgt u voorkeursvragen of velden waarin u kunt aangeven dat u niet wilt dat de website cookies of andere traceringstechnologieën gebruikt die niet nodig zijn voor het functioneren van de site. Als u ervoor kiest zich af te melden, kan de functionaliteit van de site daardoor worden beperkt.

Bij sommige internetbrowsers kunt u het gebruik van cookies of andere traceringstechnologieën beperken of uitschakelen. Raadpleeg de informatie die wordt verstrekt door uw internetbrowser voor instructies over de manier waarop dit kan (u vindt deze instructies meestal in een “Help” menu).

Contactgegevens en beleidsupdates


Hoe kan ik contact opnemen met AbbVie?

Als u vragen hebt over het gebruik, de aanpassing of het verwijderen van persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van een AbbVie-bedrijf, kunt u contact met ons opnemen door op de link "Neem contact met ons op" te klikken op de pagina die u bezoekt of door een e-mail te sturen naar webmaster@AbbVie.com . U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

AbbVie SA/NV
Attention: Public Affairs
avenue Einstein 14
1300 Wavre
Belgium

Vermeld in alle communicatie met AbbVie het e-mailadres dat is gebruikt voor de registratie (indien van toepassing), het website-adres of het specifieke programma van AbbVie waar u persoonlijke gegevens voor hebt verstrekt (bijv. AbbVie.com, etc.) en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u via e-mail uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren, vermeld dan "Verzoek tot verwijdering" of "Verzoek tot aanpassing/correctie” (wat van toepassing is), in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen ons best doen om tijdig op alle redelijke verzoeken te reageren.

Hoe weet ik of AbbVie dit beleid heeft bijgewerkt?

Onverminderd uw rechten volgens de toepasselijke wet, behoudt AbbVie het recht dit Privacybeleid zonder voorafgaande melding te wijzigen om technologische vorderingen, wettelijke en reglementaire wijzigingen of goede bedrijfsactiviteiten weer te geven. Als AbbVie zijn Privacybeleid wijzigt, zal een bijgewerkte versie van dit Privacybeleid die wijzigingen weergeven en zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenin dit Privacybeleid bij te werken.