Patiëntentoestemming

Hieronder vind u de belangrijkste elementen betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij AbbVie en zijn dienstverlener in link met het patiënten support programma van AbbVie.

Welke categorieën van persoonlijke gegevens worden door AbbVie behandeld en door wie?

Identificatie gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en andere contact gegevens, alsook gevoelige gegevens zoals gegevens over het gebruik van onze diensten en medische gegevens.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

AbbVie sa/nv en/of zijn dienstverlener kunnen uw persoonlijke gegevens voor het volgende gebruiken:

  • De toediening en levering van producten of diensten
  • Uw behandelende arts inlichten over uw behandeling en uw deelname aan het programma
  • U doen herinneren om uw behandeling te nemen zoals voorgeschreven
  • Het programma aanpassen aan uw profiel
  • U materiaal ter beschikking stellen gelinkt aan uw behandeling en het programma
  • U contacteren om u veranderingen te melden en om uw feedback over het programma te verzamelen
  • Voor de opvolging, de rapportering, de veiligheidsaudit en beantwoorden van vragen of problemen gelinkt aan het programma

AbbVie zou eventueel ook niet identificeerbare gegevens kunnen gebruiken die tijdens het programma werden verzameld om:

  • De ontwikkeling en evaluatie van onze producten, diensten, materiaal en behandelingen te helpen
  • Voor onderzoek, met inclusie van toekomstig wetenschappelijk onderzoek en publicaties om patiënten zoals u te helpen.

Communiceren en transfert van gegevens

AbbVie eist van zijn dienstverlener die uw gegevens ontvangt deze te behandelen in akkoord met de nota over data bescherming en niet voor andere doeleinden. AbbVie kan statistieken en informatie over de werking van het programma naar de hoofdzetel van  AbbVie Inc. sturen.
Deze informatie moet geanonimiseerd zijn en zal u niet persoonlijk kunnen identificeren. Alle persoonlijke gegevens die van u gecollecteerd worden tijdens het programma zullen behouden worden zolang u aan het programma deelneemt of zolang legaal vereist wordt.

Welke rechten heb ik gelinkt aan mijn persoonlijke gegevens et wie kan ik contacteren in geval van vragen?

U hebt bepaalde rechten gelinkt aan uw gegevens. Deze zijn het recht op toegang, verbetering, beperken, transfereren en verwijderen van uw gegevens. U kunt ons altijd contacteren om deze rechten te laten gelden of om de activiteit van gegevensverwerking te stoppen. Gelieve te begrijpen dat bepaalde verwerkingen van uw gegevens, zoals toegang hebben tot het programma, nodig zijn om deel te nemen aan het programma. U kunt contact opnemen met AbbVie’s EU Data Protection Officer (DPO) en/of

Voor meer details, gelieve te refereren naar de volledige nota van bescherming van gegevens www.abbviecare.be.

Ondersteuningsprogramma’s geven geen medisch advies,

en vervangen ook niet de noodzaak voor een patiënt om met zijn zorgverlener te praten.