ABBVIE PATIËNTENTOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING

Ingangsdatum: April 2020

 

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door AbbVie SA/NV, Einsteinlaan 14, B-1300 Waver en de dienstverleners (hierna "wij" of "ons") in de context van de AbbVie Care Program (het "Programma"). Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en alle hier gebruikte termen hebben de betekenis die wordt gegeven onder uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Welke categorieën van persoonlijke gegevens worden door AbbVie behandeld?

Identificatie gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en andere contact gegevens, alsook gevoelige gegevens zoals gegevens over het gebruik van onze diensten en medische gegevens.

 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

AbbVie sa/nv en/of zijn dienstverleners kunnen uw persoonlijke gegevens voor het volgende gebruiken:

  • De toediening en levering van producten of diensten
  • Uw behandelende arts inlichten over uw behandeling en uw deelname aan het programma
  • U herinneringen te sturen om uw behandeling te nemen zoals voorgeschreven
  • Het programma aanpassen aan uw profiel
  • U materiaal ter beschikking stellen gelinkt aan uw behandeling en het programma
  • U contacteren om u veranderingen te melden en om uw feedback over het programma te verzamelen
  • Voor de opvolging, de rapportering, de veiligheidsaudit en het beantwoorden van vragen of problemen gelinkt aan het programma

AbbVie zou eventueel ook niet identificeerbare gegevens kunnen gebruiken die tijdens het programma werden verzameld om:

  • De ontwikkeling en evaluatie van onze producten, diensten, materiaal en behandelingen te helpen
  • Voor onderzoek, met inclusie van toekomstig wetenschappelijk onderzoek en publicaties om patiënten zoals u te helpen.

AbbVie kan uw gegevens ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, archivering of statistische doeleinden of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.

 

Doorgifte van gegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners voor de hierboven beschreven doeleinden. AbbVie eist van zijn dienstverleners uw gegevens te behandelen in akkoord met de nota over data bescherming en niet voor andere doeleinden.

We kunnen ook persoonsgegevens delen met ons moederbedrijf AbbVie Inc. of haar filialen over hoe het ondersteuningsprogramma op geaggregeerde basis werkt. Dit omvat geen informatie die u rechtstreeks identificeert en AbbVie zal niet proberen u te identificeren. Om een gepast niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft AbbVie een overeenkomst gesloten om gegevens te delen tussen AbbVie-filialen (AbbVie Inter-Affiliate Data Transfer Agreement) en AbbVie Inc. Dit omvat de overdracht van persoonsgegevens tussen AbbVie-filialen wereldwijd en zorgt voor een adequate bescherming van alle overgedragen gegevens.

Bescherming en verwijdering van persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Uw identificeerbare persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode na de voltooiing van uw deelname aan het programma bewaard voor administratieve doeleinden en worden daarna verwijderd, tenzij anders wettelijk vereist.  Gegevens die u niet identificeren, kunnen ook worden bewaard en blijven gebruikt worden voor onderzoek en analyse.

 

Updates voor deze privacy verklaring

We gebruiken persoonsgegevens alleen op de wijze die in de privacyverklaring wordt beschreven op het moment dat uw informatie is verzameld of zoals door u is geautoriseerd. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, onder voorbehoud van toepasselijke toestemmings- en kennisgevingsvereisten. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website www.abbviecare.be (in de sectie ‘patiëntentoestemming’ en ‘privacybeleid’ onderaan de pagina) weergegeven met een nieuwe ingangsdatum. AbbVie raadt u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen.

 

Uw privacy rechten en keuzes

U kan contact opnemen met AbbVie om toegang tot de persoonsgegevens te vragen en de gegevens te corrigeren of bij te werken. In overeenstemming met de voorwaarden en vereisten van de toepasselijke wetgeving, kunt u ook verzoeken dat we de verwerking van dergelijke gegevens wissen of beperken of deze gegevens aan u of een andere databeheerder doorgeven. U kan ook te allen tijde contact met ons opnemen om de toestemming in te trekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden of u af te melden of uit te schrijven voor een van de AbbVie Care diensten. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt of beperking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvraagt, u mogelijk niet langer kan deelnemen aan het programma of delen ervan.

U kan een privacyverzoek indienen op https://www.abbvie.com/privacy-inquiry.html of u neemt contact met ons op door een e-mail te sturen naar het privacy bureau van AbbVie op: privacyoffice@abbvie.com. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Ondersteuningsprogramma’s geven geen medisch advies,

en vervangen ook niet de noodzaak voor een patiënt om met zijn zorgverlener te praten.