Patiëntentoestemming

Hieronder vindt u de belangrijkste elementen betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij AbbVie en zijn dienstverleners gelinkt aan het patiënten support programma van AbbVie.

Welke categorieën van persoonlijke gegevens worden door AbbVie behandeld?

Identificatie gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en andere contact gegevens, alsook gevoelige gegevens zoals gegevens over het gebruik van onze diensten en medische gegevens.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

AbbVie sa/nv en/of zijn dienstverleners kunnen uw persoonlijke gegevens voor het volgende gebruiken:

  • De toediening en levering van producten of diensten
  • Uw behandelende arts inlichten over uw behandeling en uw deelname aan het programma
  • U herinneringen te sturen om uw behandeling te nemen zoals voorgeschreven
  • Het programma aanpassen aan uw profiel
  • U materiaal ter beschikking stellen gelinkt aan uw behandeling en het programma
  • U contacteren om u veranderingen te melden en om uw feedback over het programma te verzamelen
  • Voor de opvolging, de rapportering, de veiligheidsaudit en het beantwoorden van vragen of problemen gelinkt aan het programma

AbbVie zou eventueel ook niet identificeerbare gegevens kunnen gebruiken die tijdens het programma werden verzameld om:

  • De ontwikkeling en evaluatie van onze producten, diensten, materiaal en behandelingen te helpen
  • Voor onderzoek, met inclusie van toekomstig wetenschappelijk onderzoek en publicaties om patiënten zoals u te helpen.

Communiceren en doorgiftes van gegevens

AbbVie eist van zijn dienstverleners uw gegevens te behandelen in akkoord met de nota over data bescherming en niet voor andere doeleinden. AbbVie kan statistieken en informatie over de werking van het programma naar de hoofdzetel van  AbbVie Inc. sturen. Deze informatie wordt geaggregeerd en zal u niet persoonlijk kunnen identificeren. AbbVie kan deze informatie wereldwijd delen met haar moeder- en dochtermaatschappijen. Om een adequaat beschermingsniveau te verzekeren heeft AbbVie een overeenkomst gesloten met deze maatschappijen gebaseerd op de EU model contracten voor doorgiftes van gegevens. In het geval enige persoonsgegevens worden doorgegeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie, zal AbbVie waar passend een EU model contract voor de doorgifte van persoonsgegevens aan bewerkers sluiten. Alle persoonlijke gegevens die van u gecollecteerd worden tijdens het programma zullen behouden worden zolang u aan het programma deelneemt of zolang legaal vereist wordt.

Welke rechten heb ik gelinkt aan mijn persoonlijke gegevens en wie kan ik contacteren in geval van vragen?

U hebt bepaalde rechten gelinkt aan uw gegevens. Deze zijn het recht op toegang, verbeteren, beperken, transfereren en verwijderen van uw gegevens en om een kopie van de hierboven beschreven overeenkomsten voor doorgifte van persoonsgegevens te ontvangen. U kunt ons altijd contacteren om deze rechten te laten gelden of om de activiteit van gegevensverwerking te stoppen. Gelieve te begrijpen dat bepaalde verwerkingen van uw gegevens nodig zijn om deel te nemen aan het programma, bijvoorbeeld om een toegang tot het programma aan te maken. U kunt contact opnemen met AbbVie’s EU Data Protection Officer (DPO) en/of

Voor meer details, gelieve te refereren naar de volledige tekst van bescherming van gegevens www.abbviecare.be.

Ondersteuningsprogramma’s geven geen medisch advies,

en vervangen ook niet de noodzaak voor een patiënt om met zijn zorgverlener te praten.