AbbVie Care Patiëntentoestemming

Hieronder geven we de belangrijkste elementen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door AbbVie en haar dienstverlener(s) in verband met het patiëntenondersteuningsprogramma van AbbVie. U kunt de volledige gegevensbeschermingsverklaring raadplegen op de website www.abbviecare.be.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt AbbVie over mij en waarom?

AbbVie SA/NV verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens; en gevoelige gegevens, zoals gegevens over het gebruik van onze diensten en gezondheid gerelateerde gegevens.

Waarom worden de gegevens gebruikt?

AbbVie SA/NV en/of haar dienstverleners mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • voor programmabeheer en levering van producten en diensten;
 • om uw zorgverlener te informeren en hem informatie te verstrekken over uw geneesmiddelen en deelname aan het programma;
 • om u eraan te herinneren om uw geneesmiddel te nemen zoals voorgeschreven;
 • om het programma aan u aan te passen;
 • om u materiaal met betrekking tot uw behandeling en het programma te verstrekken;
 • om contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van wijzigingen in het programma en om uw feedback over het programma te verzamelen;
 • voor veiligheidsmonitoring, rapportage en controle en om te kunnen reageren op vragen of problemen met betrekking tot het geneesmiddel.

AbbVie kan ook geanonimiseerde gegevens gebruiken die via het programma zijn verzameld om:

 • ons te helpen onze producten, diensten, materialen en behandeling te ontwikkelen en te evalueren; en
 • voor onderzoek, inclusief toekomstig wetenschappelijk onderzoek en publicaties om toekomstige patiënten net als u te helpen.

Verstrekken en doorgeven van gegevens

AbbVie vereist van haar dienstverleners die uw gegevens ontvangen om dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en voor geen ander doel. AbbVie kan statistische en analytische gegevens verstrekken aan haar moederbedrijf AbbVie Inc. over hoe het programma werkt. Deze informatie is geaggregeerd en identificeert u niet individueel. Alle persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het programma zullen worden bewaard zolang u aan het programma deelneemt of voor zover wettelijk vereist.

Welke rechten heb ik op het gebied van mijn persoonsgegevens en met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens. Het gaat hierbij om een recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking, overdracht en verwijderen van uw gegevens. U kunt ook contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen of om u af te melden voor één van de diensten van AbbVie Care of voor de gegevensverwerkingsactiviteiten. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens, zoals voor het beheer van het programma, vereist zijn zodat u deel kunt nemen aan het programma. U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming (FG) van AbbVie en/of

 • uw privacy verzoek indienen via abbvie.com/contactus.html door “Privacy Inquiry” aan te vinken
 • een e-mail sturen naar privacyoffice@abbvie.com of
 • een brief sturen naar Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Duitsland (t.a.v.: EU FG / EU DPO) of
 • uw klacht indien bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit privacycommission.be

Raadpleeg voor meer informatie de volledige gegevensbeschermingsverklaring op www.abbviecare.be.

 

BEGEN180211